Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Urząd Gminy w Marciszowie
Marciszów ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Marciszów Tak
2 Świetlica wiejska w Ciechanowicach
Ciechanowice 19a
58-410 Marciszów
Ciechanowice Tak
3 Świetlica wiejska w Domanowie
Domanów 44
58-410 Marciszów
Domanów, Pustelnik, Nagórnik Nie
4 Świetlica wiejska w Pastewniku
Pastewnik 49
58-410 Marciszów
Pastewnik Tak
5 Świetlica wiejska w Świdniku
Świdnik 50a
58-410 Marciszów
Świdnik Nie
6 Świetlica wiejska w Sędzisławiu
Sędzisław 25a
58-410 Marciszów
Sędzisław Nie
7 Świetlica wiejska w Wieściszowicach
Wieściszowice 43
58-410 Marciszów
Wieściszowice Tak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl