Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie Publiczne Gimnazjum
Bądkowo ul.Włocławska 13
87-704 Bądkowo
Sołectwo Bądkowo - ul. Kujawska, ul. Mickiewicza, ul. Piekarska, ul. Sportowa, ul. Polna, ul. Ogrodowa, ul. Łokietka, ul. Słowackiego, ul. Krótka, ul. Włocławska, ul. Wiejska, ul. Wojska Polskiego, ul. 1 Maja, ul. Sienkiewicza, wieś Olszynka Tak
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Wysocinie
Wysocin 42
87-704 Bądkowo
Sołectwo Antoniewo, Sołectwo Kryńsk, Sołectwo Biele, Sołectwo Jaranowo, Sołectwo Zieleniec, Sołectwo Jaranowo Duże, Sołectwo Kwiatkowo, Sołectwo Wysocin Nie
3 Świetlica wiejska w Łowiczku
Łowiczek 19
87-704 Bądkowo
Sołectwo Kolonia Łowiczek, Sołectwo Sinki, Sołectwo Łowiczek, Sołectwo Tomaszewo, Sołectwo Kaniewo, Sołectwo Wójtówka, Sołectwo Łówkowice Nie
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie Szkoła Podstawowa
Bądkowo ul.Włocławska 13
87-704 Bądkowo
Sołectwo Kalinowiec, Sołectwo Toporzyszczewo Stare, Sołectwo Toporzyszczewo, Sołectwo Żabieniec, Sołectwo Słupy Duże, Sołectwo Słupy Małe, Sołectwo Bądkówek, Sołectwo Kujawka Tak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl