Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
Dubielno 14
86-221 Papowo Biskupie
Sołectwa: Dubielno, Firlus Tak
2 Świetlica Wiejska
Nowy Dwór Królewski
86-221 Papowo Biskupie
Sołectwo Niemczyk Nie
3 Gimnazjum im. Noblistów Polskich
Papowo Biskupie 127A
86-221 Papowo Biskupie
Sołectwa: Folgowo-Staw, Papowo Biskupie Tak
4 Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta
Zegartowice 13
86-221 Papowo Biskupie
Sołectwa: Zegartowice, Żygląd Nie
5 Świetlica Wiejska
Jeleniec 61
86-221 Papowo Biskupie
Sołectwo Jeleniec Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl