Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Zespół Szkół
Gruta
86-330 Mełno
Sołectwo Gruta z wyłączeniem numerów od 98 do 107, od numeru 203 do 235 Nie
2 Przedszkole Samorządowe
Mełno
86-330 Mełno
Sołectwa: Gruta część od numeru 98 do 107, od numeru 203 do 235 oraz Mełno Cukrownia, Sołectwo Mełno od numeru 1 do 60, Sołectwo Mełno - Mełno ZZD Nie
3 Szkoła Podstawowa
Nicwałd
86-330 Mełno
Sołectwa: Nicwałd, Pokrzywno Nie
4 Szkoła Podstawowa
Boguszewo
86-330 Mełno
Sołectwa: Boguszewo, Gołębiewko, Kitnowo Tak
5 Świetlica wiejska
Okonin
86-330 Mełno
Sołectwa: Okonin, Plemięta, Wiktorowo Tak
6 Szkoła Podstawowa
Dąbrówka Królewska
86-330 Mełno
Sołectwa: Dąbrówka Królewska, Salno Tak
7 Zespół Szkół
Gruta
86-330 Mełno
Sołectwa: Annowo, Jasiewo, Orle, Słup Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl