Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach
Bobrowniki ul.Kościelna 5
87-617 Bobrowniki
Sołectwo Bobrowniki ul. Basztowa, ul. Grunwaldzka, ul. Kościelna, ul. Książąt Mazowieckich, ul. Lipnowska, ul. Lipowa, ul. Nieszawska, ul. Plac Wolności, ul. Podgórna, ul. Różana, ul. Rycerska, ul. Senatorska, ul. Świerczewskiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Władysława Łokietka, ul. Włocławska od Nr 1 do Nr 13, ul. Wyzwolenia Tak
2 Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach
Bobrowniki Kościelna 5
87-617 Bobrowniki
Sołectwo Bobrowniki: ul. Broniewskiego, ul. Dobrzyńska, ul. I Armii Wojska Polskiego, ul. Kujawska, ul. Włocławska od Nr. 14 do Nr 55 , wieś Bógpomóż Nowy, Sołectwo Polichnowo, Sołectwo Stary Bógpomóż Tak
3 Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach
Bobrowniki Kościelna 5
87-617 Bobrowniki
Sołectwo Białe Błota Sołectwo Bobrownickie Pole, Sołectwo Stare Rybitwy Nie
4 Świetlica sołecka w Gnojnie
Gnojno 24A
87-617 Bobrowniki
Sołectwo Brzustowa i Sołectwo Gnojno Nie
5 Szkoła Podstawowa w Rachcinie
Rachcin 8a
87-617 Bobrowniki
Sołectwo Rachcin Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl