Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Gimnazjum Ostrowite
Ostrowite 63
87-522 Ostrowite
Sołectwo Ostrowite Tak
2 Szkoła Podstawowa w Trąbinie
Trąbin 6
87-522 Ostrowite
Sołectwa: Dobre, Gulbiny, Łączonek, Marianowo, Trąbin, Trąbin Rumunki Nie
3 Szkoła Podstawowa w Ugoszczu
Ugoszcz 22
87-517 Brzuze
Sołectwa: Brzuze, Giżynek, Okonin, Ugoszcz Tak
4 Świetlica wiejska w Żałem
Żałe 17
87-517 Brzuze
Sołectwa: Kleszczyn, Piskorczyn, Przyrowa-Mościska, Radzynek, Somsiory, Żałe Nie
5 Świetlica Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu
Ugoszcz 30
87-517 Brzuze
Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl