Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Szkoła Podstawowa w Starorypinie Rządowym
Starorypin Rządowy 13
87-500 Rypin
Sołectwa: Marianki, Podole, Rypałki Prywatne, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy Nie
2 Urząd Gminy Rypin
Rypin ul.Lipnowska 4
87-500 Rypin
Sołectwa: Głowińsk, Kowalki, Rusinowo, Sikory Tak
3 Szkoła Podstawowa w Zakroczu
Zakrocz 45
87-500 Rypin
Sołectwa: Dębiany, Dylewo, Puszcza Rządowa, Zakrocz Nie
4 Szkoła Podstawowa w Sadłowie
Sadłowo 23
87-500 Rypin
Sołectwa: Linne, Nowe Sadłowo, Sadłowo, Stawiska Tak
5 Szkoła Podstawowa w Stępowie
Stępowo 86
87-500 Rypin
Sołectwa: Godziszewy, Jasin, Stępowo Nie
6 Szkoła Podstawowa w Borzyminie
Borzymin 5
87-500 Rypin
Sołectwa: Balin, Borzymin, Cetki, Czyżewo Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl