Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Zespół Szkół im. gen. J. Bema
Dębowa Łąka
87-207 Dębowa Łąka
Sołectwa: Dębowa Łąka, Niedźwiedź Tak
2 Szkoła Podstawowa
Łobdowo
87-207 Dębowa Łąka
Sołectwa: Łobdowo, Wielkie Pułkowo, Kurkocin Nie
3 Szkoła Podstawowa
Wielkie Radowiska
87-207 Dębowa Łąka
Sołectwa: Wielkie Radowiska, Małe Pułkowo, , Lipnica Tak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl