Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
Aleksandrów Pierwszy 104
23-408 Aleksandrów
Aleksandrów Pierwszy od nr 1 do nr 200, Aleksandrów ul. Klonowa, ul. Słoneczna, Podlas, Trzepietniak, Sigła Nie
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
Aleksandrów Drugi 295
23-408 Aleksandrów
Aleksandrów Drugi od nr 201 do nr 391, Bukowiec Tak
3 Urząd Gminy Aleksandrów
Aleksandrów Drugi 380
23-408 Aleksandrów
Aleksandrów Trzeci od nr 392 do nr 566, Margole Nie
4 Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Aleksandrów Trzeci 554
23-408 Aleksandrów
Aleksandrów Czwarty od nr 567 do nr 820, Aleksandrów ul. Wesoła Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl