Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Szkoła Podstawowa w Lipowcu
Lipowiec 100
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Lipowiec Nie
2 Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie
Tereszpol-Zaorenda ul. Szkolna 16
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Tereszpol-Zaorenda, Panasówka, Bukownica Nie
3 Świetlica wiejska w Tereszpolu-Zygmuntach
Tereszpol-Zygmunty 96
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Tereszpol-Zygmunty Tak
4 Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukiełkach
Tereszpol-Kukiełki 31
23-407 Tereszpol-Zaorenda
Tereszpol-Kukiełki, Szozdy Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl