Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Centrum Społeczno-Kulturalne
Gorzków-Osada Nadrzeczna 4
22-315 Gorzków
Miescowości: Borsuk, Chorupnik, Gorzków-Osada, Gorzków-Wieś, Góry, Józefów, Zamostek Tak
2 Remiza OSP
Orchowiec 180
22-315 Gorzków
Miejscowości: Bogusław, Felicjan, Orchowiec Tak
3 Budynek po byłej szkole
Wielkopole 80
22-315 Gorzków
Miejscowości: Widniówka, Wielkopole, Wielobycz, Wiśniów Nie
4 Remiza OSP
Piaski Szlacheckie 25A
22-315 Gorzków
Miejscowość: Piaski Szlacheckie Nie
5 Remiza OSP
Borów 114
22-315 Gorzków
Miejscowości: Borów, Borów-Kolonia, Czysta Dębina, Czysta Dębina-Kolonia Tak
6 Remiza OSP
Antoniówka 38
22-315 Gorzków
Miejscowość: Antoniówka Nie
7 Budynek po byłej szkole
Baranica 22
22-315 Gorzków
Miejscowość: Baranica Nie
8 Budynek po byłej szkole
Bobrowe 81
22-315 Gorzków
Miejscowości: Bobrowe, Olesin Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl