Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Wiejski Dom Kultury w Niemienicach
Niemienice 57
22-300 Krasnystaw
Sołectwo Białka, Białka PSO, Białka POHZ Tak
2 Wiejski Dom Kultury w Niemienicach
Niemienice 57
22-300 Krasnystaw
Sołectwo Niemienice Nie
3 Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 38
Krasnystaw Krakowskie Przedmieście 38
22-300 Krasnystaw
Sołectwo Rońsko, , Sołectwo Zażółkiew Nie
4 Szkoła Podstawowa w Jaślikowie
Jaślików 31
22-300 Krasnystaw
Sołectwo Jaślików, , Sołectwo Niemienice-Kolonia Tak
5 Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu
Zakręcie 124D
22-300 Krasnystaw
Sołectwo Zakręcie Nie
6 Punkt Przedszkolny w Stężycy Kolonii
Stężyca Kolonia 85
22-300 Krasnystaw
Sołectwo Stężyca-Kolonia, , Sołectwa Stężyca Łęczyńska, , Sołectwa Stężyca Nadwieprzańska Nie
7 Remiza OSP w Latyczowie
Latyczów 143
22-300 Krasnystaw
Sołectwo Latyczów, , Sołectwo Widniówka Nie
8 Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem
Krupe 89
22-302 Siennica Nadolna
Sołectwo Krupe Nie
9 Remiza OSP w Czarnoziemi
Czarnoziem 36
22-302 Siennica Nadolna
Sołectwo Czarnoziem, , Sołectwo Krynica Tak
10 Remiza OSP w Ostrowie Krupskim
Ostrów Krupski 56
22-302 Siennica Nadolna
Sołectwo Ostrów Krupski Tak
11 Wiejski Dom Kultury w Bzitem
Bzite 127A
22-302 Siennica Nadolna
Sołectwo Bzite, , Sołectwo Józefów, Tak
12 Świetlica Wiejska w Wincentowie
Wincentów 3
22-302 Siennica Nadolna
Sołectwo Krupiec Tak
13 Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej
Siennica Nadolna 79a
22-302 Siennica Nadolna
Sołectwo Kasjan, , Sołectwo Wincentów, , Osiedle Cukrowni " Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej (POLANA - blok 1-3 i Nr 57A) Tak
14 Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej
Siennica Nadolna 15D
22-302 Siennica Nadolna
Sołectwo Osiedle Cukrowni " Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej (blok 4-15G) Tak
15 Wiejski Dom Kultury w Siennicy Nadolnej
Siennica Nadolna 217
22-302 Siennica Nadolna
Sołectwo Siennica Nadolna Nie
16 Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym
Małochwiej Duży 82
22-300 Krasnystaw
Sołectwo Małochwiej Duży , (Małochwiej Duży, Tuligłowy) Nie
17 Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym
Małochwiej Mały 32
22-300 Krasnystaw
Sołectwo Małochwiej Mały Tak
18 Dom Ludowy w Łanach
Łany 4
22-300 Krasnystaw
Sołectwo Zastawie-Kolonia, (Zastawie-Kolonia, Łany) Nie
19 Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Filia w Stężycy Nadwieprzańskiej
Stężyca Nadwieprzańska 10
22-300 Krasnystaw
Dom Pomocy Społecznej w , Krasnymstawie Filia, w Stężycy Nadwieprzańskiej Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl