Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Lokal Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie
Ciecierzyn 121
21-003 Ciecierzyn
Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Ludwinów, Łagiewniki Tak
2 Lokal Szkoły Podstawowej w Dysie
Dys 89
21-003 Ciecierzyn
Dys, Pólko Tak
3 Lokal Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
Jakubowice Konińskie Szkolna 69
21-003 Ciecierzyn
Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia Tak
4 Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach
Niemce ul. Różana 10
21-025 Niemce
Wola Niemiecka, Niemce ulice: Boczna, Centralna, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Leśna, Ogrodowa, Parkowa, Prosta, Różana, Słoneczna Nie
5 Lokal Świetlicy w Elizówce
Elizówka 21A
21-003 Ciecierzyn
Elizówka Nie
6 Lokal Remizy OSP w Nasutowie
Nasutów 99D
21-025 Niemce
Nasutów Tak
7 Lokal Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
Rudka Kozłowiecka 30B
21-025 Niemce
Nowy Staw, Rudka Kozłowiecka Tak
8 Lokal Szkoły Podstawowej w Krasieninie-Kolonii
Niemce 39
21-025 Niemce
Kawka, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Majdan Krasieniński, Osówka, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek-Kolonia, Wola Krasienińska Nie
9 Urząd Gminy w Niemcach
Niemce ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
Niemce ulica: Budnego, Ceramiczna, Chmielna, Cicha, Lubelska 93-133 nieparzyste, od 186 do końca, Przemysłowa, Szkolna, Zielona, Zalesie Tak
10 Lokal Szkoły Podstawowej w Niemcach
Niemce ul. Szkolna 23
21-025 Niemce
Niemce ulica: Głęboka, Graniczna, Kwiatowa, Leonów, Lubelska 2-86, 94-184 parzyste, Orzechowa, Południowa, Spacerowa, Szklarniowa, Topolowa, Willowa, Włóki Nie
11 Lokal Świetlicy w Dziuchowie
Dziuchów 6A
21-025 Niemce
Dziuchów, Kolonia Bystrzyca, Swoboda Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl