Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach (świetlica)
Maciejowice ul. Tadeusza Kościuszki 19
08-480 Maciejowice
Maciejowice Tak
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach (sala gimnastyczna)
Maciejowice ul. Tadeusza Kościuszki 19
08-480 Maciejowice
Leonów, Polik, Pogorzelec, Podzamcze, Uchacze, Oblin, Oblin-Grądki, Oblin-Korczunek, Kochów, Kochów-Kępa, Przewóz Tak
3 Budynek po dawnej Publicznej Szkole Podstawowej w Strychu
Strych 12
08-480 Maciejowice
Kawęczyn, Strych Nie
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniówce Świerżowskiej
Antoniówka Świerżowska 24a
08-480 Maciejowice
Antoniówka Świerżowska, Antoniówka Wilczkowska, Podstolice Nie
5 Świetlica wiejska w Domaszewie
Domaszew 77
08-480 Maciejowice
Domaszew, Podoblin, Topolin Tak
6 Zespół Szkół w Samogoszczy
Samogoszcz 2
08-480 Maciejowice
Bączki, Podłęż, Samogoszcz, Kępa Podwierzbiańska, Ostrów, Podwierzbie, Budy Podłęskie, Kraski Dolne, Kraski Górne, Nowe Kraski, Pasternik Tak
7 Budynek po dawnej Publicznej Szkole Podstawowej we Wróblach-Wargocinie
Wróble-Wargocin 6
08-480 Maciejowice
Kobylnica, Tyrzyn, Wróble-Wargocin Nie
8 Publiczna Szkoła Podstawowa w Oronnem
Oronne 8
08-480 Maciejowice
Malamówka, Oronne Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl