Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Szkoła Podstawowanr 2
Milanówek ul. Literacka 20
05-822 Milanówek
Północna granica miasta Milanówka, ulica Kościuszki (numery parzyste 70-116 oraz numery nieparzyste 67-91) do ulicy Podgórnej, ulica Podgórna (numery parzyste 14-106 oraz numery nieparzyste 7-57) do ulicy Piasta, ulica Piasta nie wchodząca w skład obwodu do ulicy Dworcowej, ulica Dworcowa nie wchodząca w sklad obwodu, ulica Krakowska (numery 11-11z) do ulicy Kościuszki, ulica Kościuszki (numery parzyste 10-50a oraz numery nieparzyste 35-45) do ulicy Krasińskiego, ulica Krasińskiego (numery parzyste 20-34 oraz numery nieparzyste 43-71) oraz ulica Wojska Polskiego nie wchodzaca w skład obwodu Nie
2 Zespół Szkół nr 2 im. gen. J. Bema
Milanówek ul. Wójtowska 3
05-822 Milanówek
Północno-wschodnia oraz wschodnia granica miasta Milanówka do ulicy Krakowskiej, ulica Krakowska (numery 2-10) do ulicy Dworcowej, ulica Dworcowa, ulica Piasta (numery parzyste 2-16 oraz numery nieparzyste 1-21) do ulicy Podgórnej, ulica Podgórna nie wchodzaca w skład obwodu do ulicy Kosciuszki oraz ulica Kościuszki nie wchodząca w skład obwodu do Północnej granicy miasta Milanówka. Tak
3 Zespół Szkół Gminnych nr 3
Milanówek ul. Żabie Oczko 1
05-822 Milanówek
Zachodnia granica miasta Milanówka do ulicy Kwiatowej nie wchodzącej w skład obwodu, ulica Wojska Polskiego (numery parzyste 42-134 oraz numerynieparzyste 37-121) do ulicy Krasińskiego, ulica Krasińskiego nie wchodząca w skład obwodu do ulicy Kościuszki, ulica Kościuszki nie wchodząca w skład obwodu do ulicy Krakowskiej, ulica Krakowska (numery 12-25) oraz ulica Plantowa do zachodniej granicy miasta Milanówka. Tak
4 Ochotnicza Straż Pożarna
Milanówek ul. Warszawska 18
05-822 Milanówek
Ulica Warszawska (numery 3-37a oraz numery 1-36) od ulicy Piłsudskiego, wzdłuż torów PKP do wschodniej granicy miasta Milanówka, ulica Brwinowska (numery 2b-2d) do ulicy Królewskiej, ulica Królewska nie wchodząca w skład obwodu do ulicy Piłsudskiego, ulica Piłsudskiego nie wchodząca w skład obwodu do ulicy Warszawskiej. Nie
5 Klub G.S.M.
Milanówek ul. Piotra Skargi 7
05-822 Milanówek
Południowo-zachodnia granica miasta Milanówka do ulicy Warszawskiej, ulica Warszawska (numery 38-58) do ulicy Piłsudskiego, ulica Piłsudskiego (numery parzyste 2-32 oraz nieparzyste 1-33) do ulicy Królewskiej z wyłączeniem bloku przy ulicy Piłsudskiego 5, ulica Królewska nie wchodząca w skład obwodu do południowo-zachodniej granicy miasta Milanówka. Wyłączenie stanowi rónież blok przy ul. Okólnej 7. Nie
6 Zespół Szkół Gminnych nr 1
Milanówek ul. Królewska 69
05-822 Milanówek
Ulica Królewska (numery parzyste od 70-114 oraz numery nieparzyste 61a-123a oraz numery parzyste 4-68a oraz numery nieparzyste 3-61) od ulicyNowowiejskiej do wschodniej granicy miasta Milanówka, wschodnia granica miasta Milanówka do ulicy Kazimierzowskiej, ulica Kazimierzowska nie wchodzaca w skład obwodu, ulica Nowowiejska nie wchodząca w skład obwodu do ulicy Królewskiej. Nie
7 Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
Milanówek Okrzei 1
05-822 Milanówek
Ulica Królewska (numery parzyste 118-146 oraz numery nieparzyste 125-127) od południowo-zachodniej granicy miasta Milanówka do ulicy Nowowiejskiej, ulica Nowowiejska oraz ulica Kazimierzowska do wschodniej granicy miasta Milanówka, wzdłuż wschodniej, południowej oraz południowo-zachodniej granicy miasta Milanówka do ulicy Królewskiej. Do obwodu zaliczono rónież blok przy ulicy Piłsudskiego 5 oraz przy ulicy Okólnej 7. Tak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl