Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Budynek po byłej Szkole Podstawowej
Nowe Brzozowo 25
06-520 Dzierzgowo
Miejscowości: Brzozowo-Czary, Brzozowo-Dąbrówka, Brzozowo-Łęg, Brzozowo-Maje, Brzozowo-Utraty, Nowe Brzozowo, Nowe Łączyno, Pęcherze, Pobodze, Stare Brzozowo, Stare Łączyno, Stegna Nie
2 Remiza OSP
Dobrogosty 4
06-520 Dzierzgowo
Miejscowości: Dobrogosty, Kurki, Sosnówka, Tańsk-Chorąże, Tańsk-Grzymki, Tańsk-Kęsocha, Tańsk-Przedbory, Umiotki, Wasiły, Wydrzywilk. Nie
3 Publiczne Gimnazjum
Dzierzgowo ul. Jagiellońska 21a
06-520 Dzierzgowo
Miejscowości: Dzierzgowo, Dzierzgówek, Krery, Ruda, Tańsk-Kiernozy Tak
4 Szkoła Podstawowa
Dzierzgowo ul. Jagiellońska 21
06-520 Dzierzgowo
Miejscowości: Choszczewka, Kamień, Kitki, Międzyleś, Szumsk, Szumsk-Sodowo Tak
5 Szkoła Podstawowa
Rzęgnowo 94
06-520 Dzierzgowo
Miejscowości: Kolonia Choszczewka, Kostusin, Rzęgnowo, Szpaki, Zawady, Żaboklik Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl