Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Szkoła Podstawowa w Podgórzu
Podgórze 6
09-460 Mała Wieś
Brody Duże, Chylin, Kupise, Podgórze, Podgórze- Parcele, Przykory, Stare Gałki, Zakrzewo Kościelne Nie
2 Gimnazjum w Małej Wsi
Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 17
09-460 Mała Wieś
Brody Małe, Kiełtyki, Niździn, Nowe Arciszewo, Nowe Gałki, Perki, Stare Arciszewo, Węgrzynowo Tak
3 Gimnazjum w Małej Wsi
Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 17
09-460 Mała Wieś
Mała Wieś Tak
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie
Orszymowo 53
09-460 Mała Wieś
Borzeń, Lasocin, Nowe Święcice, Orszymowo, Stare Święcice, Ściborowo, Wilkanowo Nie
5 Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
Dzierżanowo 53
09-460 Mała Wieś
Główczyn, Dzierżanowo, Dzierżanowo-Osada, Liwin, Nakwasin, Murkowo, Rąkcice Nie
6 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym
Zakrzewo Kościelne
09-460 Mała Wieś
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym Tak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl