Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu, Przedszkole Samorządowe
Jednorożec ul. Wintentego Witosa 4
06-323 Jednorożec
Sołectwo Jednorożec Nie
2 Ośrodek Zdrowia w Jednorożcu
Jednorożec ul. Odrodzenia 12
06-323 Jednorożec
Sołectwa: Drążdżewo Nowe, Stegna, Ulatowo-Pogorzel Tak
3 Świtlica Wiejska w Małowidzu
Małowidz 72a
06-323 Jednorożec
Sołectwa: Małowidz, Ulatowo-Dąbrówka, Ulatowo-Słabogóra Tak
4 Lokal prywatny Pana Mieczysława Koszczaka
Kobylaki-Konopki 1A
06-323 Jednorożec
Sołectwa: Kobylaki-Czarzaste, Kobylaki-Korysze, Kobylaki-Wólka Nie
5 Szkoła Podstawowaw Lipie
Lipa 64
06-323 Jednorożec
Sołectwa: Lipa, Obórki Tak
6 Szkoła Podstawowa w Parciakach
Parciaki 22
06-323 Jednorożec
Sołectwa: Dynak , Parciaki Nie
7 Szkoła Podstawowa w Żelaznej Rządowej
Żelazna Rządowa 27A
06-323 Jednorożec
Sołectwa: Żelazna Prywatna , Żelazna Rządowa Nie
8 Szkoła Podstawowa w Olszewce
Olszewka 80
06-323 Jednorożec
Sołectwo Olszewka Tak
9 Budynek po byłej szkole podstawowej w Połoni
Połoń 5
06-323 Jednorożec
Sołectwo Połoń Nie
10 Remiza Strażacka w Budach Rządowych
Budy Rządowe 29
06-323 Jednorożec
Sołectwo Budy Rządowe Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl