Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Szkoła Podstawowa w Korytnicy
Korytnica ul.Henryka Sienkiewicza 14
07-120 Korytnica
Górki Borze, Jaczew, Komory, Korytnica, Lipniki, Paplin, Rąbież, Wola Korytnicka, Wielądki, Zalesie, Żelazów Nie
2 Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie
Maksymilianów 30
07-120 Korytnica
Bednarze, Jugi, Kąty, Kupce, Maksymilianów, Rowiska, Sekłak Tak
3 Szkoła Podstawowa w Sewerynowie
Sewerynów 81
07-120 Korytnica
Adampol, Nowy Świętochów, Rabiany, Sewerynów, Trawy Tak
4 Szkoła Podstawowa w Pniewniku
Pniewnik 35
07-120 Korytnica
Czaple, Dąbrowa, Decie, Leśniki, Nojszew, Pniewnik, Połazie Świętochowskie, Roguszyn, Szczurów, Stary Świętochów, Wypychy, Zakrzew, Żabokliki, Nie
5 Szkoła Podstawowa w Górkach-Grubakach
Górki-Grubaki 22a
07-120 Korytnica
Chmielew, Górki-Grubaki, Górki Średnie, Kruszew, Turna Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl