Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Sala klubowa w GBP w Miedznie
Miedzna Plac Wolności 8
07-106 Miedzna
Miedzna Tak
2 Sala kinowa w GBP w Miedznie
Miedzna Plac Wolności 8
07-106 Miedzna
Wola Orzeszowska, Orzeszówka, Wrzoski Tak
3 Dom Ludowy we Wrotnowie
Wrotnów 71A
07-106 Miedzna
Wrotnów, Tchórzowa, Zuzułka Nie
4 Remiza OSP w Żeleźnikach
Żeleźniki 31
07-106 Miedzna
Poszewka, Warchoły, Żeleźniki Nie
5 Remiza OSP w Międzylesiu
Międzyleś 80A
07-106 Miedzna
Glina, Ugoszcz, Rostki, Międzyleś Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl