Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Szukaj:

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Gimnazjum Publiczne Nr 2
Ząbki Batorego 37
05-091 Ząbki
od północy - granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki do ul. Drewnickiej, dalej osią ul. Drewnickiej (strona nieparzysta) do ul. Popiełuszki, od wschodu - zachodnimi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul. Popiełuszki do ul. Narutowicza, osią ul. Narutowicza do ul. Żwirki, osią ul. Żwirki (numery nieparzyste od nr 21) do ul. Skargi, ul. Skargi (po stronie nieparzystej od numeru 29 i po stronie parzystej od nr 24) do ul. Budkiewicza, osią ul. Budkiewicza (numery nieparzyste od nr 3 do nr 13) - przechodzącą w ul. Tetmajera, osią ul. Tetmajera (numery nieparzyste) do ul. Batorego, od południa - osią ul. Batorego (numery parzyste od nr 50) do granicy administracyjnej z m. st. Warszawą i od zachodu - granicą administracyjną miasta Ząbki z m. st. Warszawą do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Marki Tak
2 Publiczna Szkoła Katolicka
Ząbki 11 Listopada 4
05-091 Ząbki
od północy - granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki do ul. Szpitalnej, od wschodu - osią ul. Szpitalnej (numery nieparzyste od nr 29) do ul. Rychlińskiego, osią ul. Rychlińskiego (numery parzyste od nr 2 do nr 14a) do ul. Wojska Polskiego, osią ul. Wojska Polskiego (numery nieparzyste od nr 23) do ul. Sobieskiego, zachodnimi granicami działek położonych po nieparzystej stronie ul. Sobieskiego do ul. Batorego, od południa - osią ul. Batorego (numery parzyste od nr 18 do nr 46), od zachodu - osią ul. Tetmajera (numery parzyste) przechodzącą w ul. Budkiewicza (numery parzyste od nr 4 do nr 24) do ul. Skargi, ul. Skargi (po stronie nieparzystej do nr 27a, po stronie parzystej do nr 22a) do ul. Żwirki, osią ul. Żwirki (numery parzyste od nr 20) do ul. Narutowicza, osią ul. Narutowicza (numery nieparzyste od nr 19 do nr 23) do ul. Popiełuszki, ul. Popiełuszki do ul. Drewnickiej, osią ul. Drewnickiej (strona parzysta) do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Marki Nie
3 Urząd Stanu Cywilnego
Ząbki Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
od północy - granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Marki, od wschodu - granicą administracyjną miasta Ząbki z miastem Zielonka do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok, od południa - linią kolejową Warszawa Wileńska - Białystok do ul. Batorego, od zachodu - osią ul. Batorego (numery parzyste do nr 16b) do ul. Sobieskiego, ul. Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 1 do nr 27a i numery parzyste od nr 2 do nr 24) do ul. Wojska Polskiego, osią ul. Wojska Polskiego (numery parzyste) do ul. Rychlińskiego, osią ul. Rychlińskiego (numery nieparzyste od nr 1 i numery parzyste od nr 20) do ul. Szpitalnej osią ul. Szpitalnej (numery parzyste) do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Marki Nie
4 Szkoła Podstawowa nr 2
Ząbki Batorego 11
05-091 Ząbki
od północy i wschodu - osią ul. Batorego (strona nieparzysta do nr 53a) do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska - Białystok, od południa - linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska - Białystok do granicy administracyjnej z m. st. Warszawa, dalej granicą administracyjną miasta Ząbki z m. st. Warszawa, od zachodu - granicą administracyjną miasta Ząbki z m. st. Warszawa Nie
5 Szkoła Podstawowa nr 1
Ząbki Piłsudskiego 35
05-091 Ząbki
od północy - linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska -Białystok do ul. Piłsudskiego, od wschodu - osią ul. Piłsudskiego (numery parzyste) do ul. Kołłątaja, ul. Kołłątaja (numery nieparzyste od nr 1 do nr 53 i numery parzyste od nr 2 do nr 46) do ul. Szwoleżerów, dalej osią ul. Szwoleżerów (numery parzyste do nr 38b) do ul. Reymonta, osią ul. Reymonta (strona parzysta) do ul. Powstańców, od południa - osią ul. Powstańców (numery nieparzyste do nr 9) do ul. Piłsudskiego, osią ul. Piłsudskiego (numery nieparzyste) do ul. Rybnej i północnymi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul. Rybnej do ul. Bocianiej i północnymi granicami działek położonych po stronie parzystej ul. Skowronka i na zachód do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m. st. Warszawa, od zachodu - granicą administracyjną miasta Ząbki z m. st. Warszawa do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok Nie
6 Publiczne Przedszkole nr 3
Ząbki Westerplatte 1/11
05-091 Ząbki
od północy - torami kolejowymi linii Warszawa Wileńska-Białystok do ul. Orlej, od wschodu - osią ul. Orlej (strona parzysta) przechodzącej w ul. Kwiatową, osią ul. Kwiatowej (numery parzyste do nr 12) do ul. Sikorskiego, od południa - północnymi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul. Sikorskiego do ul. Kołłątaja, od zachodu - wschodnimi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul. Kołłątaja do ul. Piłsudskiego i osią ul. Piłsudskiego (numery nieparzyste do nr 7) do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok Tak
7 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ząbki Słowackiego 21
05-091 Ząbki
od północy - linią torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok do granicy administracyjnej miasta Ząbki z miastem Zielonka, od wschodu - ul. Żołnierską, od południa - północną granicą ul. Gajowej przechodzącej w ul. Sikorskiego, osią ul. Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 33 do nr 59a) do ul. Kwiatowej, od zachodu - osią ul. Kwiatowej (strona nieparzysta), przechodzącej w ul. Orlą, dalej osią ul. Orlej (strona nieparzysta) do torów kolejowych linii Warszawa Wileńska-Białystok Tak
8 Gimnazjum Publiczne nr 1
Ząbki Harcerska 9
05-091 Ząbki
od północy - ul. Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 3 do nr 31) do ul. Kwiatowej, dalej osią ul. Sikorskiego (numery parzyste do nr 82) przechodzącej w ul. Gajową, ul. Gajową (strona parzysta) do ul. Żołnierskiej, od wschodu - ul. Żołnierską, od południa - osią ul. Szwoleżerów (numery nieparzyste od nr 23) do ul. Kołłątaja, od zachodu - wschodnimi granicami działek położonych po stronie nieparzystej ul. Kołłątaja Tak
9 Szkoła Podstawowa Nr 3
Ząbki Kościelna 2
05-091 Ząbki
od północy - osią ul. Szwoleżerów (numery parzyste od nr 42 do nr 72) do ul. Dzikiej, od wschodu - osią ul. Dzikiej (strona parzysta) do ul. Powstańców, od południa - osią ul. Powstańców (numery nieparzyste od nr 15 do nr 15e) do ul. Reymonta, od zachodu - osią ul. Reymonta (strona nieparzysta) do ul. Szwoleżerów Nie
10 Szkoła Podstawowa Nr 3
Ząbki Kościelna 2
05-091 Ząbki
od północy - osią ul. Szwoleżerów (numery parzyste od nr 76 do nr 98) do ul. gen. Maczka, od wschodu - osią ul. gen. Maczka (strona parzysta) do ul. Powstańców, od południa - osią ul. Powstańców (numery nieparzyste od nr 17 do nr 25g) do ul. Dzikiej, od zachodu - osią ul. Dzikiej (strona nieparzysta) do ul. Szwoleżerów Nie
11 Filia Szkoły Podstawowej Nr 3
Ząbki Powstańców 60
05-091 Ząbki
od północy - osią ul. Szwoleżerów (numery parzyste od nr 104) do ul. Żołnierskiej, od wschodu - ul. Żołnierską do ul. Powstańców, od południa - osią ul. Powstańców (numery nieparzyste od nr 29) do ul. gen. Maczka, od zachodu - osią ul. gen. Maczka (strona nieparzysta) do ul. Szwoleżerów Nie
12 Szkoła Podstawowa nr 3
Ząbki Kościelna 2
05-091 Ząbki
od północy - ul. Skowronka (cała) i ul. Rybną (cała) do ul. Piłsudskiego, ul. Piłsudskiego ( numery parzyste od nr 126) do ul. Powstańców, osią ul. Powstańców (numery parzyste do nr 4b) do ulicy dojazdowej do osiedla przy ul. Powstańców 2, od wschodu - osią ulicy dojazdowej do osiedla przy ul. Powstańców 2 i ulicą osiedlową do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m. st. Warszawa, od południa i zachodu - granicą administracyjną miasta Ząbki z m. st. Warszawa Nie
13 Szkoła Podstawowa nr 3
Ząbki Kościelna 2
05-091 Ząbki
od północy - osią ul. Powstańców (numery parzyste od nr 6 do nr 60), od wschodu - linią ulicy osiedlowej (na osiedlu przy ul. Powstańców 60-62) biegnącej jak przedłużenie ul. Mazowieckiej, równoległej do ul. Złotej, na zachód pomiędzy blokami przy ul. Powstańców 60 i Powstańców 60a , na południe osią ul. Złotej (strona parzysta) - do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m. st. Warszawa, od południa - granicą administracyjną miasta Ząbki z m. st. Warszawa, od zachodu - osią ulicy dojazdowej do osiedla przy ul. Powstańców 2 i ulicą osiedlową do granicy administracyjnej miasta Ząbki z m. st. Warszawa Nie
14 Filia Szkoły Podstawowej nr 3
Ząbki Powstańców 60
05-091 Ząbki
od północy - osią ul. Powstańców (numery parzyste od nr 60a) do ul. Żołnierskiej, od wschodu - ul. Żołnierską, od południa - granicą administracyjną miasta Ząbki z m. st. Warszawa, od zachodu - osią ul. Złotej (strona nieparzysta) i na wschód pomiędzy blokami przy ul. Powstańców 60 i Powstańców 60a do ulicy osiedlowej i na północ linią ulicy osiedlowej (na osiedlu przy ul. Powstańców 60-62) biegnącej jak przedłużenie ul. Mazowieckiej, równoległej do ul. Złotej - do ul. Powstańców Nie
15 Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp.z o.o.
Ząbki Rychlińskiego 1
05-091 Ząbki
Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl