Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Miejskie Przedszkole Nr 5
Zielonka ul. Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
Osiedle " Poligon" Tak
2 Szkoła Podstawowa Nr 3
Zielonka ul. Wilsona 34/36
05-220 Zielonka
Obszar ograniczony: ul. Armii Krajowej do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego do granicy miasta, granicą miasta do Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do linii kolejowej Zielonka-Warszawa Rembertów, linią kolejową do ul. Armii Krajowej oraz Osada Gajówka i ul. Mokry Ług Tak
3 Szkoła Podstawowa Nr 3
Zielonka ul. Wilsona 34/36
05-220 Zielonka
Obszar ograniczony: ul. Wyszyńskiego od linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka do nr 9 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego do ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej do linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka, linią kolejową Warszawa Rembertów-Zielonka do ul. Wyszyńskiego oraz Osiedle " Wituś" Tak
4 Szkoła Podstawowa Nr 1
Zielonka ul. Staszica 56
05-220 Zielonka
Obszar ograniczony: ul. Kolejową od linii kolejowej Warszawa-Białystok do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego (nr parzyste) od ul. Kolejowej do ul. Leśnej, ul. Leśną do linii kolejowej Warszawa Rembertów-Zielonka, linią kolejową Warszawa-Białystok do ul. Kolejowej Nie
5 Miejski Ośrodek Zdrowia
Zielonka ul. Mickiewicza 18
05-220 Zielonka
Obszar ograniczony: ul. Słowackiego do ul. Łukasińskiego do ul. Długosza, ul. Długosza do ul. Poniatowskiego, ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do ul. Kolejowej, ul. Kolejowa od nr 65 nieparzyste, ul. Kolejową do linii kolejowej Warszawa-Białystok Tak
6 Miejskie Gimnazjum
Zielonka ul. Łukasińskiego 1/3
05-220 Zielonka
Obszar ograniczony: ul. Słowackiego od ul. Łukasińskiego, linią kolejową Warszawa-Białystok do granicy miasta, granicą miasta do ul. Poniatowskiego, ul. Poniatowskiego do ul. Długosza, ul. Długosza do ul. Łukasińskiego, ul. Łukasińskiego do ul. Słowackiego oraz Osada Rybakówka Tak
7 Urząd Miasta
Zielonka ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
Obszar ograniczony: ul. Wolności do granicy miasta, granicą miasta do linii kolejowej Białystok-Warszawa, linią kolejową Białystok-Warszawa do rzeki Długiej, rzeką Długą do ul. Lipowej, ul. Lipową od rzeki Długiej do ul. Wolności Tak
8 Szkoła Podstawowa Nr 2
Zielonka ul. Powstańców 3
05-220 Zielonka
Obszar ograniczony: granicą miasta Zielonka-Marki do ul. Prostej, ul. Prostą do granicy miasta, granicą miasta do ul. Wolności, ul. Wolności do ul. Powstańców, ul. Powstańców do Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego (nr nieparzyste) do granicy miasta Nie
9 Szkoła Podstawowa Nr 2
Zielonka ul. Powstańców 3
05-220 Zielonka
Obszar ograniczony: ul. Powstańców do ul. Lipowej, ul. Lipową do rzeki Długiej, rzeką Długą do Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego do ul. Powstańców Nie
10 Zespół Szkół
Zielonka Inżynierska 1
05-220 Zielonka
Obszar ograniczony: rzeką Długą do linii kolejowej Białystok-Warszawa, linią kolejową Białystok-Warszawa do granicy miasta Zielonka-Ząbki i granicą miasta Zielonka-Marki do Al. Piłsudskiego do rzeki Długiej Nie
11 Dom Pomocy Społecznej
Zielonka Józefa Poniatowskiego 29
05-220 Zielonka
Dom Pomocy Społecznej Nie
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl