Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 127, Los Angeles, CA 90025
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
127
Adres
Los Angeles, Konsulat Generalny RP
Los Angeles, CA 90025
12400 Wilshire Blvd, Suite 555
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
123
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
117
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
87
4
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
30
5
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
2
7
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne
76
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
50
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
2
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez osobę uprawnioną do udziału w referendum
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
50
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
80
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
50
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum)
0
11
Liczba kart ważnych
80
SPRAWA 1.
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
1
13
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
79
14a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
53
14b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
26
SPRAWA 2.
15
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
2
16
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
78
17a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
28
17b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
50
SPRAWA 3.
18
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
1
19
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
79
20a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
75
20b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
4
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl