Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
134410
Liczba kart ważnych
9902
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

7.37%
5.38 %
5.71 %
6.04 %
6.37 %
6.70 %
7.03 %
7.35 %
7.68 %
8.01 %
8.34 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.57%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.91%

Przepisy prawa podatkowego

94.36%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl