Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
29760
Liczba kart ważnych
1762
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

5.92%
5.02 %
5.15 %
5.28 %
5.42 %
5.55 %
5.68 %
5.81 %
5.94 %
6.08 %
6.21 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.75%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.01%

Przepisy prawa podatkowego

94.00%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
021303 Milicz 79,95% 13,88% 94,19% 19582 1242
6.34 %
021302 Krośnice 82,95% 21,04% 94,74% 6408 322
5.02 %
021301 Cieszków 82,29% 12,37% 91,62% 3770 198
5.25 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl