Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
49476
Liczba kart ważnych
3330
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.73%
4.73 %
5.19 %
5.65 %
6.11 %
6.57 %
7.03 %
7.48 %
7.94 %
8.40 %
8.86 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.77%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.82%

Przepisy prawa podatkowego

94.10%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
021601 Chocianów 83,91% 15,63% 95,59% 10378 771
7.43 %
021602 Gaworzyce 87,15% 10,10% 92,33% 3145 293
9.32 %
021603 Grębocice 79,53% 15,08% 90,44% 4188 256
6.11 %
021604 Polkowice 80,69% 16,06% 94,45% 21039 1456
6.92 %
021606 Radwanice 82,76% 11,56% 93,71% 3742 177
4.73 %
021605 Przemków 78,47% 13,42% 93,77% 6984 377
5.40 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl