Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
66082
Liczba kart ważnych
4382
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

6.63%
4.79 %
5.20 %
5.60 %
6.01 %
6.42 %
6.83 %
7.23 %
7.64 %
8.05 %
8.45 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.45%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.67%

Przepisy prawa podatkowego

95.81%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
022002 Prusice 78,98% 19,26% 93,93% 7516 360
4.79 %
022003 Trzebnica 80,34% 15,87% 95,43% 18462 1216
6.59 %
022004 Wisznia Mała 81,28% 20,14% 97,67% 7799 569
7.30 %
022006 Żmigród 78,60% 13,65% 93,68% 11913 616
5.17 %
022005 Zawonia 77,13% 15,77% 94,59% 4661 227
4.87 %
022001 Oborniki Śląskie 78,78% 16,74% 97,01% 15731 1394
8.86 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl