Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
101009
Liczba kart ważnych
8397
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

8.31%
6.26 %
6.61 %
6.96 %
7.31 %
7.66 %
8.02 %
8.37 %
8.72 %
9.07 %
9.42 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.45%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.88%

Przepisy prawa podatkowego

96.55%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl