Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
55101
Liczba kart ważnych
4244
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

7.70%
4.80 %
5.17 %
5.54 %
5.92 %
6.29 %
6.66 %
7.03 %
7.40 %
7.78 %
8.15 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.47%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.01%

Przepisy prawa podatkowego

93.37%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
022405 Ząbkowice Śląskie 81,42% 15,35% 93,83% 18340 1477
8.05 %
022406 Ziębice 81,08% 14,37% 92,92% 14501 1083
7.47 %
022407 Złoty Stok 79,92% 17,60% 92,68% 3866 259
6.70 %
022401 Bardo 81,62% 37,50% 95,34% 4427 377
8.52 %
022403 Kamieniec Ząbkowicki 83,10% 10,89% 92,06% 6918 575
8.31 %
022404 Stoszowice 80,00% 9,41% 93,09% 4488 350
7.80 %
022402 Ciepłowody 84,87% 11,67% 94,07% 2561 123
4.80 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl