Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
36447
Liczba kart ważnych
2431
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.67%
5.71 %
5.90 %
6.09 %
6.28 %
6.47 %
6.66 %
6.85 %
7.04 %
7.23 %
7.42 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.46%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.59%

Przepisy prawa podatkowego

93.04%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
022601 Wojcieszów 83,91% 11,49% 92,53% 3068 178
5.80 %
022603 Pielgrzymka 82,78% 13,62% 92,38% 3749 219
5.84 %
022605 Zagrodno 86,29% 14,34% 94,26% 4482 256
5.71 %
022604 Świerzawa 81,30% 12,50% 90,09% 6238 475
7.61 %
022606 Złotoryja 79,65% 16,62% 91,95% 5703 357
6.26 %
022602 Złotoryja 80,17% 15,72% 94,82% 13207 946
7.16 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl