Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
132404
Liczba kart ważnych
9352
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

7.06%
5.79 %
6.01 %
6.23 %
6.45 %
6.67 %
6.89 %
7.10 %
7.32 %
7.54 %
7.76 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.27%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.96%

Przepisy prawa podatkowego

93.74%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl