Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35608
Liczba kart ważnych
1818
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

5.11%
3.87 %
4.14 %
4.40 %
4.67 %
4.94 %
5.21 %
5.47 %
5.74 %
6.01 %
6.27 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.33%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.49%

Przepisy prawa podatkowego

91.79%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
041203 Rogowo 76,13% 19,75% 90,97% 3900 161
4.13 %
041205 Skrwilno 80,93% 16,41% 95,29% 4863 197
4.05 %
041202 Brzuze 82,13% 8,78% 94,20% 4316 212
4.91 %
041204 Rypin 79,02% 18,10% 84,62% 5938 230
3.87 %
041201 Rypin 80,05% 13,37% 95,41% 13282 869
6.54 %
041206 Wąpielsk 85,21% 15,38% 73,94% 3309 149
4.50 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl