Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
78053
Liczba kart ważnych
5277
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

6.76%
4.87 %
5.25 %
5.62 %
6.00 %
6.37 %
6.75 %
7.13 %
7.50 %
7.88 %
8.25 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.67%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.04%

Przepisy prawa podatkowego

93.34%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl