Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
64930
Liczba kart ważnych
4685
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

7.22%
5.15 %
5.49 %
5.82 %
6.16 %
6.50 %
6.84 %
7.17 %
7.51 %
7.85 %
8.18 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.65%

Finansowanie partii z budżetu państwa

13.01%

Przepisy prawa podatkowego

93.28%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl