Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
55876
Liczba kart ważnych
3770
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.75%
4.69 %
5.07 %
5.44 %
5.82 %
6.19 %
6.57 %
6.95 %
7.32 %
7.70 %
8.07 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.93%

Finansowanie partii z budżetu państwa

13.28%

Przepisy prawa podatkowego

92.36%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
060401 Hrubieszów 83,42% 11,62% 94,54% 15701 1326
8.45 %
060405 Mircze 83,87% 17,43% 92,33% 6465 445
6.88 %
060406 Trzeszczany 76,19% 14,37% 92,81% 3667 172
4.69 %
060408 Werbkowice 81,58% 16,80% 90,67% 8133 509
6.26 %
060402 Dołhobyczów 82,07% 10,47% 92,91% 4892 307
6.28 %
060403 Horodło 83,56% 9,78% 93,27% 4476 239
5.34 %
060404 Hrubieszów 79,68% 12,13% 90,04% 8502 520
6.12 %
060407 Uchanie 78,19% 15,92% 87,03% 4040 252
6.24 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl