Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
80022
Liczba kart ważnych
5480
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.85%
4.68 %
5.06 %
5.43 %
5.81 %
6.18 %
6.56 %
6.94 %
7.31 %
7.69 %
8.06 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.79%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.72%

Przepisy prawa podatkowego

93.76%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl