Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
72193
Liczba kart ważnych
5360
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

7.42%
5.52 %
5.90 %
6.28 %
6.66 %
7.04 %
7.42 %
7.79 %
8.17 %
8.55 %
8.93 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.03%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.46%

Przepisy prawa podatkowego

92.42%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl