Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
119782
Liczba kart ważnych
8070
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10

Frekwencja w regionie

6.74%
4.34 %
4.82 %
5.31 %
5.79 %
6.27 %
6.76 %
7.24 %
7.72 %
8.20 %
8.69 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.74%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.26%

Przepisy prawa podatkowego

94.16%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl