Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
96038
Liczba kart ważnych
7614
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

7.93%
5.04 %
5.57 %
6.10 %
6.64 %
7.17 %
7.70 %
8.23 %
8.76 %
9.30 %
9.83 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.67%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.41%

Przepisy prawa podatkowego

94.18%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl