Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
41357
Liczba kart ważnych
2766
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.69%
5.14 %
5.36 %
5.57 %
5.79 %
6.00 %
6.22 %
6.43 %
6.65 %
6.86 %
7.08 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.66%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.14%

Przepisy prawa podatkowego

91.98%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
100304 Widawa 84,01% 13,04% 93,31% 6407 329
5.14 %
100305 Wodzierady 78,08% 12,33% 93,10% 2734 150
5.49 %
100301 Buczek 82,75% 18,44% 95,07% 4075 287
7.04 %
100302 Łask 82,46% 15,12% 90,86% 22893 1669
7.29 %
100303 Sędziejowice 84,31% 24,15% 93,17% 5248 331
6.31 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl