Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
43269
Liczba kart ważnych
2285
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

5.28%
2.47 %
2.92 %
3.37 %
3.83 %
4.28 %
4.73 %
5.18 %
5.63 %
6.09 %
6.54 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

75.48%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.54%

Przepisy prawa podatkowego

93.06%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
100408 Witonia 77,62% 16,20% 94,93% 2786 144
5.17 %
100401 Łęczyca 74,57% 17,53% 95,27% 12079 844
6.99 %
100403 Góra Świętej Małgorzaty 76,81% 19,86% 85,52% 3621 152
4.20 %
100404 Grabów 74,52% 19,07% 89,23% 5153 267
5.18 %
100402 Daszyna 80,00% 11,54% 97,47% 3363 83
2.47 %
100406 Piątek 73,33% 16,44% 96,90% 5088 228
4.48 %
100405 Łęczyca 76,58% 18,06% 89,42% 7865 391
4.97 %
100407 Świnice Warckie 76,65% 17,54% 94,08% 3314 176
5.31 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl