Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
65875
Liczba kart ważnych
4249
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

6.45%
3.59 %
4.05 %
4.51 %
4.97 %
5.43 %
5.89 %
6.35 %
6.81 %
7.27 %
7.73 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.04%

Finansowanie partii z budżetu państwa

19.23%

Przepisy prawa podatkowego

94.12%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl