Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
56157
Liczba kart ważnych
4364
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

7.77%
5.32 %
5.77 %
6.22 %
6.67 %
7.12 %
7.57 %
8.01 %
8.46 %
8.91 %
9.36 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

76.92%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.50%

Przepisy prawa podatkowego

95.65%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
100608 Nowosolna 69,63% 23,01% 97,16% 3679 361
9.81 %
100602 Andrespol 76,34% 19,40% 95,40% 10505 957
9.11 %
100603 Brójce 75,38% 19,77% 96,12% 5116 272
5.32 %
100607 Koluszki 80,08% 17,81% 96,13% 19019 1590
8.36 %
100610 Rzgów 77,99% 15,12% 94,81% 7783 532
6.84 %
100611 Tuszyn 73,81% 18,58% 94,47% 10055 652
6.48 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl