Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
73450
Liczba kart ważnych
4662
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.35%
4.87 %
5.15 %
5.44 %
5.72 %
6.01 %
6.29 %
6.57 %
6.86 %
7.14 %
7.43 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.58%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.98%

Przepisy prawa podatkowego

93.11%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl