Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34484
Liczba kart ważnych
2027
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

5.88%
5.53 %
5.65 %
5.78 %
5.90 %
6.03 %
6.15 %
6.27 %
6.40 %
6.52 %
6.65 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.40%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.30%

Przepisy prawa podatkowego

92.58%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
101101 Dalików 81,46% 17,79% 92,61% 3131 212
6.77 %
101102 Pęczniew 72,46% 19,88% 93,33% 2970 175
5.89 %
101104 Uniejów 78,26% 25,00% 89,94% 6011 362
6.02 %
101103 Poddębice 81,28% 14,60% 94,55% 12938 735
5.68 %
101105 Wartkowice 82,90% 18,89% 91,51% 5134 284
5.53 %
101106 Zadzim 74,80% 18,18% 91,30% 4300 259
6.02 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl