Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
40071
Liczba kart ważnych
2068
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

5.16%
3.25 %
3.64 %
4.04 %
4.43 %
4.82 %
5.22 %
5.61 %
6.00 %
6.39 %
6.79 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.54%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.84%

Przepisy prawa podatkowego

86.58%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
101301 Rawa Mazowiecka 82,19% 17,68% 81,61% 14435 1037
7.18 %
101302 Biała Rawska 77,60% 23,61% 90,83% 9338 381
4.08 %
101306 Sadkowice 78,01% 24,11% 92,41% 4556 148
3.25 %
101303 Cielądz 79,11% 17,61% 93,67% 3292 163
4.95 %
101304 Rawa Mazowiecka 81,20% 13,06% 91,63% 6945 273
3.93 %
101305 Regnów 77,78% 26,23% 89,66% 1505 66
4.39 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl