Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
97788
Liczba kart ważnych
6642
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.79%
5.13 %
5.48 %
5.82 %
6.17 %
6.51 %
6.86 %
7.20 %
7.55 %
7.89 %
8.24 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.68%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.36%

Przepisy prawa podatkowego

93.24%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl