Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
30826
Liczba kart ważnych
1945
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.31%
4.76 %
5.02 %
5.29 %
5.55 %
5.81 %
6.08 %
6.34 %
6.60 %
6.86 %
7.13 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.93%

Finansowanie partii z budżetu państwa

20.23%

Przepisy prawa podatkowego

92.67%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
101502 Głuchów 80,36% 25,62% 89,25% 4730 290
6.13 %
101503 Godzianów 75,34% 71,03% 92,25% 2102 150
7.14 %
101504 Kowiesy 79,87% 16,22% 88,44% 2451 153
6.24 %
101506 Maków 79,58% 17,25% 94,79% 4879 299
6.13 %
101507 Nowy Kawęczyn 78,29% 17,82% 94,25% 2786 178
6.39 %
101501 Bolimów 73,63% 11,96% 93,96% 3231 186
5.76 %
101505 Lipce Reymontowskie 81,94% 10,60% 94,81% 2675 156
5.83 %
101509 Słupia 72,28% 16,00% 89,80% 2142 102
4.76 %
101508 Skierniewice 81,53% 11,54% 93,78% 5830 431
7.39 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl