Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
95872
Liczba kart ważnych
6581
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.86%
4.46 %
4.77 %
5.08 %
5.39 %
5.70 %
6.01 %
6.32 %
6.63 %
6.94 %
7.25 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.67%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.55%

Przepisy prawa podatkowego

94.31%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl