Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
54336
Liczba kart ważnych
4020
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

7.40%
5.52 %
5.77 %
6.02 %
6.27 %
6.52 %
6.77 %
7.02 %
7.27 %
7.52 %
7.77 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.41%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.73%

Przepisy prawa podatkowego

95.58%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
101902 Szadek 80,37% 17,02% 94,46% 6051 334
5.52 %
101904 Zduńska Wola 86,24% 14,33% 95,70% 9401 667
7.09 %
101903 Zapolice 82,17% 13,60% 94,76% 4156 235
5.65 %
101901 Zduńska Wola 80,31% 14,65% 95,75% 34728 2784
8.02 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl